Väljasõidutasu hinnatõus 01.01.2021

December 28, 2020

Täname, et kasutate meie teenuseid!

Anname teada, et alates 1. jaanuarist 2021 tõstame väljasõidutasu 18 eurolt 20 eurole. Erakliendile sisaldub käibemaks väljasõidutasu hinna sees, ärikliendile lisatakse käibemaks 20 eurole juurde.

Väljasõidutasu hinnatõus võib eriti praegusel keerulisel ajal tunduda kõrge. See on aga tingitud meie patrulltöötajate ja juhtimiskeskuse töötajate palkade tõustust nii riikliku miinimumpalga, teenindussektori keskmise palga kasvu kui ka meie töökvaliteedi tõstmise tulemusel. Palgatasemete võrdluseks on näiteks naaberriigis Soomes patrullihäirele reageerimise tasu orienteeruvalt 70 eurot. Siiani on meie väljasõidutasu võrreldes kohalike konkurentidega olnud keskmisest madalam. Usume siiralt, et tehtud investeeringud töötajatesse, koolitusse ja tehnilise baasi arendamisse on taganud meie teenuse hea taseme. Loodame, et olete meie teenuste ja arengutega rahul!

Väljasõidutasude kontrolli all hoidmiseks soovitame Teil kasutada kombineeritud teenust, mille raames konsulteeritakse enne iga patrulliekipaaži väljasaatmist kõikide lepinguliste kontaktidega väljasõidu vajalikkuses. Häirete põhjustajaks võib olla näiteks valveseadmete halb tehniline seisukord. Neil puhkudel aitab kombineeritud teenus ära hoida asjatud väljasõidud ja koostöös saame olukorra lahendada hoopis tehniku visiidiga.

Kuivõrd valvesektori töötajate töötasu on olulisel määral mõjutatud miinimumpalga tõusust, suurenevad valveteenuse tasud paratamatult ka edaspidi. Kui miinimumpalk kasvab 8%, nagu 2020. aastal, tõusevad ka valveteenuse palgakulud samas mahus. Miinimumpalga ja keskmise palga vahelise lõhe vähendamine on kahtlemata oluline. Selline palgakasv on aga teenusettevõtte jaoks keeruline, samas paratamatu ja vajalik. Teenuse osutamise kvaliteedi tasemelt oleme oma suurima konkurendiga võrdväärsed, kuid hinnatase on meil soodsam, sest suudame ressursse efektiivsemalt kasutada just eelkõige paindliku tööjõu kaasamise tõttu. Näiteks oleme oma USS Drive patrullteenusesse kaasanud arvestataval hulgal mittekoosseisulisi töötajaid nii politseinike kui päästjate hulgast.  Selline ressursijaotus võimaldab meil väljakutsetele reageerida kiirelt ja vastavalt vajadusele. Teenus on paljuski analoogne taksonduses Uberi või Bolti teenusega, kuid patrullteenuse puhul tagame osalise tööajaga töötajatele täieliku väljaõppe, varustuse ja teenuse kvaliteedi kontrolli. Piisavalt suure arvu osalise tööajaga töötajate puhul ei pea me häiretele reageerimiseks töös hoidma suurt arvu kõrgete kuludega 24/7 patrulle ning saame teenust osutada efektiivsemalt ja soodsamalt.

Meie eesmärk on jätkuvalt Teile kvaliteetset ja taskukohast valveteenust pakkuda!

 

Küsimuste või lisainfo saamiseks kirjutage meile klienditeenindus@uss.ee

 

Meeldivat koostööd soovides

Teie USS Security Eesti AS

Juhtimiskeskus 24

619 1899

Üldkontakt

619 1980

uss@uss.ee

Roseni 12, Tallinn, Eesti

Klienditeenindus

619 1999

E-R 8:30-17:00


©2021 USS Security Eesti AS