USS spetsialistid osalevad 02.10.-04.10. toimuval üleeuroopalisel kriitilise infrastruktuuri turvalisuse küsimusi käsitleval konverentsil „Critical infrastructure Protection and Resilience Europe“

Kolm märksõna esimesest päevast:

  1. Turvalisuse nn BIG DATA kasutamine– kriitilise infrastruktuuri turvalisuse tagamisele on üks olulisemaid küsimusi, kuidas koguda ja analüüsida andmeid (nii turva- kui infrastruktuurisüsteemidest), et rakendada meetmeid kriisiolukordade ennetamiseks ja lahendamiseks.
  2. Integreeritud riskijuhtimine – aina rohkem tuleb vaadata kriitilise infrastruktuuri juures integreeritud riskijuhtimist, mida siin mõistetakse kui erinevate infrasüsteemide omavaheliste seoste ning vastastikuste mõjude tuvastamist.
  3. Kriitilise infrastruktuuri turvateenuse kaks „kallast“ on KVALITEET JA ODAV HIND– kuidas tagada kõrge turvalisusnõuetega kriitilise infrastruktuuri puhul olukord, kus määrav ei ole ainult teenuse odava(i)m hind vaid ka kvaliteet.