Tuleohutustooted- ja teenused

Palun kirjelda siin oma soove ja jäta kontaktandmed

  • Lisa soovi korral kaasa fail

Tuleohutus

Tuli on ettevõtte varale kõige suurem oht, ta võib kahjustada olulisel määral tootmist või hävitada täielikult kaubanduspinnad koos kaupadega, rääkimata ohust inimeludele. Eriti tähtis on tuleohutus kinnisvaraomanike ja teiste ettevõtjate jaoks, kes vastutavad seadusega kehtestatud tuleohutusnõuete järgimise eest. Tuleohutusest ning oskuslikust käitumisest õnnetuse ajal sõltuvad otseselt inimelud ning vara säilimine.


  • Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) paigaldus ja hooldus
  • Evakuatsioonivalgustuse paigaldus ja hooldus

  • Tuleohutusdokumentatsiooni koostamine

  • 112 häireedastusteenus

  • Tuleohutuskoolitused ja evakuatsiooniõppuste korraldamine

  • Voolikusüsteemide hooldus

  • Suitsu- ja soojuse eemaldussüsteemi hooldus

  • Sprinklersüsteemi hooldus

  • Tulekustutite ja tulekustutustekkide müük ja kontroll

 

USS Securityl on aastatepikkune kogemus kõigi tuleohutusteenuste pakkumisel puidutöötlemis- ja keemiaettevõtetele, kaubanduskeskustele ja büroohoonetele. Oleme Sinu usaldusväärseks partneriks kõiges, mis puudutab tuleohutust – alates vastava dokumentatsiooni koostamisest kuni ATS-süsteemide paigaldamiseni ja sprinklersüsteemide hooldamiseni.