fbpx

Tuleohutustooted- ja teenused

Palun kirjelda siin oma soove ja jäta kontaktandmed

 • Lisa soovi korral kaasa fail

Tuleohutustooted- ja teenused

Tuli on ettevõtte varale kõige suurem oht, ta võib kahjustada olulisel määral tootmist või hävitada täielikult kaubanduspinnad koos kaupadega, rääkimata ohust inimeludele. Eriti tähtis on tuleohutus kinnisvaraomanike ja teiste ettevõtjate jaoks, kes vastutavad seadusega kehtestatud tuleohutusnõuete järgimise eest. Tuleohutusest ning oskuslikust käitumisest õnnetuse ajal sõltuvad otseselt inimelud ning vara säilimine.


 •  Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) paigaldus ja hooldus
 •  Evakuatsioonivalgustuse paigaldus ja hooldus

 •  112 häireedastusteenus

 •  Voolikusüsteemide hooldus

 •  Suitsu- ja soojuse eemaldussüsteemi hooldus

 •  Sprinklersüsteemi hooldus

 •  Tulekustutite ja tulekustutustekkide müük ja kontroll

 •  Enesekontrolli tuleohutusaruanne
 •  Tulekahju korral tegutsemise plaan
 •  Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamine ja hindamine
 •  Tuleohutuse koolituse, sealhulgas tuletöö tegemise koolituse korraldamine

 

USS Securityl on aastatepikkune kogemus kõigi tuleohutusteenuste pakkumisel puidutöötlemis- ja keemiaettevõtetele, kaubanduskeskustele ja büroohoonetele. Oleme Sinu usaldusväärseks partneriks kõiges, mis puudutab tuleohutust – alates vastava dokumentatsiooni koostamisest kuni ATS-süsteemide paigaldamiseni ja sprinklersüsteemide hooldamiseni.