Правила кампании

 1. USS Security kampaaniareeglid
  1. Kampaania „USS Security koduohutus 6 kuud tasuta“ (edaspidi kampaania) leiab
   aset perioodil 03.09.2019 kuni 31.10.2019.a. Kampaania viib läbi USS Security Eesti
   AS, asukoht Roseni 12, 10111 Tallinn (edaspidiUSS Security).
  2. Kampaania läbiviimise kord on toodud käesolevates reeglites. USS Security otsused
   kampaania läbiviimisel on kampaanias osalejate jaoks lõplikud ja kohustuslikud.
  3. Kampaanias osalemiseks tuleb sõlmida USS Security´ga tehnilise valve
   kombineeritud teenuse leping, mis sisaldab ka valveseadmeid.
  4. Valveteenuse leping sõlmitakse tähtajatult, lepingu saab lõpetada igal ajal, teatades
   lõpetamisest kirjalikult ette 6 kuud.
  5. Kampaania raames sõlmitud valveteenuse lepingutele kehtib kuue kuuline
   valveteenuse ning seadmete rendi kuumaksu vabastus.
  6. Kauba tellimisel DPD pakiautomaati edastab USS Security kauba pakiautomaadi
   kaudu kliendile tasuta.
  7. Kampaanias osaleja kohustub kauba 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul
   pakiautomaadist vastu võtma, misjärel läheb USS Security´lt ilt kliendile üle varaline
   vastutus kauba eest.
  8. Kampaanias osalejal on kohustus transpordi käigus kauba riknemise korral pöörduda
   logistikafirma poole, saates vabas vormis avalduse aadressile info@dpd.ee .
   Avalduses peab ära tooma probleemi kirjelduse ja lisama pildid defektist.
  9. Pretensioon võetakse vastu ning menetluse aeg algab, kui kampaanias osaleja on
   esitanud vajaliku informatsiooni toote defekti olemuse kohta (juhtul kui kauba
   vastuvõtmisel väliseid vigastusi ei olnud võimalik tuvastada).
  10.  Kampaania soodustuse lunastamiseks peab valveteenuse leping olema sõlmitud
   kampaania läbiviimise ajal hiljemalt 31.10.2019 ning valveseadmete paigaldus ja USS
   Security juhtimiskeskusega ühendamine peab olema võimaldatud hiljemalt
   30.11.2019.
  11. Kui klient soovib esimese 12 kuu jooksul kampaania raames sõlmitud valveteenuse
   lepingu etteteatamistähtaega järgimata lõpetada, tuleb tal tasuda kampaania raames
   USS Security´lt saadud hinnasoodustus ja tagastada valveseadmed ning kanda
   muud valveteenuse lepingust tulenevad kohustused.
  12. Kauba tagastamisel saab klient selle tagastada lähimasse DPD pakiautomaati. Kauba
   tagastamise kulu kannab klient. Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele.
   Kaup tuleb tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, ei tohi olla
   rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid).
  13. Kampaania raames valveteenuse lepingu sõlminud klientidele muid lisasoodustusi ei
   rakendata.
  14.  Kampaanias osalemise eest saadud soodustusi ei maksta välja rahas ega asendata
   teiste soodustustega.
  15.  Kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania
   läbiviimiseks ja kampaanias toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus.
   USS Security ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgil ega edastata neid kolmandale
   isikule.
  16.  Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, USS Security´le enda
   kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude
   ebaõnnestumiste korral (nt USS Security´l ei õnnestu kampaanias osalejaga kontakti
   saada, kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele ligi
   pääseda), mis ei ole tingitud USS Security süüst, ei vastuta USS Security
   kampaanias osaleja kampaania soodustusest ilmajäämise ega muu negatiivse
   tagajärje eest.
  17. Kõik kulud, mis kampaanias osalejal tekivad seoses kampaanias osalemisega ja
   soodustuste kasutamisega, kannab kampaanias osaleja.
  18. USS Security ei vastuta kampaanias osalejatele ja/või kolmandatele isikutele
   kampaanias osalemisega ja/või soodustuse kasutamisega tekkida võivate võimalike
   kahjude eest.
  19. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, samuti kampaaniareeglite
   olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel on USS Security´l
   ühepoolne õigus katkestada kampaania ja/või jätta soodustused välja andmata,
   teatades sellest koheselt oma kodulehel www.uss.ee .
  20. USS Security´l on õigus käesolevaid kampaaniareegleid ühepoolselt muuta või
   parandada, samuti igal ajal kampaania ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest
   oma kodulehel www.uss.ee .
  21.  Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi
   seadustest.
  22.  Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata
   kirjalikult märksõnaga " USS Security koduohutus 6 kuud tasuta ” USS Security
   postiaadressile Roseni 12, 10111 Tallinn või meiliaadressile
   klienditeenindus@uss.ee .
  23.  Lisainformatsiooni kampaania kohta saab telefonil 619 1999 tööpäeviti kell 09:00-
   17:00, e-posti aadressil myyk@uss.ee või veebiaadressil www.uss.ee .

Центр управления 24

619 1899

Инфотелефон

619 1899

uss@uss.ee

Roseni 12, Tallinn, Eesti

Отдел обслуживание клиентов

619 1999

E-R 8:30-17:00


©2019 USS Security Eesti AS