Правила кампании

 1. Kampaania „Jõulukingitus väikeäridele“ (edaspidi kampaania) leiab aset perioodil 25.11.2019 kuni 15.12.2019.a. Kampaania viib läbi USS Security Eesti AS, asukoht Roseni 12, 10111 Tallinn (edaspidi USS Security).
 1. Kampaania läbiviimise kord on toodud käesolevates reeglites. USS Security otsused kampaania läbiviimisel on kampaanias osalejate jaoks lõplikud ja kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalemiseks tuleb sõlmida USS Security´ga tehnilise valve kombineeritud teenuse leping, mis sisaldab ka valveseadmete stardipaketti (edaspidi ka kaup). Paketti kuuluvad: keskus, liikumis- ja klaasi purunemise andur, ukseandur, sisesireen, suitsu- ja temperatuuriandur, pult paanikanupuga, hooldus, valveteenus, seadmete kasutamine ja eluaegne garantii.
 3. Valveteenuse leping sõlmitakse tähtajatult, lepingu saab lõpetada korraliselt igal ajal, teatades lõpetamisest kirjalikult ette 6 kuud.
 4. Kampaania raames sõlmitud stardipaketi valveteenuse lepingutele kehtib soodushind 30 eur + km, tavahind on 35 eur + km.
 5. Valveseadmete stardipaketi paigaldus on tasuta, aga lisaandurite paigaldus on lisatasu eest.
 1. Kampaania soodustuse saamiseks peab valveteenuse leping olema sõlmitud kampaania läbiviimise ajal hiljemalt 15.12.2019 ning valveseadmete paigaldus ja USS Security juhtimiskeskusega ühendamine peab olema võimaldatud hiljemalt 15.01.2020.
 2. Kui klient soovib esimese 12 kuu jooksul kampaania raames sõlmitud valveteenuse lepingu 6 kuulist etteteatamistähtaega järgimata lõpetada, tuleb tal tasuda kampaania raames USS Security´lt saadud hinnasoodustus ja tagastada valveseadmed ning kanda muud valveteenuse lepingust tulenevad
 3. Kampaania raames valveteenuse lepingu sõlminud klientidele muid lisasoodustusi ei rakendata.
 4. Kampaanias osalemise eest saadud soodustusi ei maksta välja rahas ega asendata teiste soodustustega.
 5. Kampaanias osaleja nõustub kampaanias osalemisega enda isikuandmete töötlemisega kampaania läbiviimiseks ja selle eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus. USS Security ei kasuta isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil.
 6. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, vale- või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muu USS Security-st mitteolenevate ebaõnnestumiste korral (nt USS Security´l ei õnnestu kampaanias osalejaga kontakti saada, kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele ligi pääseda) ei vastuta USS Security kampaanias osaleja kampaania soodustusest ilmajäämise ega muu negatiivse tagajärje eest.
 7. Kõik kulud, mis kampaanias osalejal tekivad seoses kampaanias osalemisega ja soodustuste kasutamisega, kannab kampaanias osaleja.
 8. USS Security ei vastuta kampaanias osalejatele ja/või kolmandatele isikutele kampaanias osalemisega ja/või soodustuse kasutamisega tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 9. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, samuti kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel on USS Security´l ühepoolne õigus katkestada kampaania ja/või jätta soodustused välja andmata, teatades sellest koheselt oma kodulehel uss.ee.
 10. USS Security´l on õigus kampaaniareegleid ühepoolselt muuta või parandada, samuti igal ajal kampaania ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest oma kodulehel uss.ee.
 11. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
 12. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märksõnaga ” Jõulukingitus väikeäridele ” USS Security postiaadressile Roseni 12, 10111 Tallinn või meiliaadressile klienditeenindus@uss.ee.
 1. Lisainformatsiooni kampaania kohta saab telefonil 619 1999 tööpäeviti kell 09:00-17:00, e-posti aadressil myyk@uss.ee või veebiaadressil uss.ee.

Центр управления 24

619 1899

Инфотелефон

619 1899

uss@uss.ee

Roseni 12, Tallinn, Eesti

Отдел обслуживание клиентов

619 1999

E-R 8:30-17:00


©2019 USS Security Eesti AS