fbpx

Registreeritud on uus Eesti tehniline komitee EVS/TK 71 „Valveteenused ja -süsteemid“

18. detsembril registreeris Standardikeskus uue tehnilise komitee EVS/TK 71 „Valveteenused ja -süsteemid“. Komitee käsitlusalaks on valve- ja kaitsetegevuses kasutatavate tehnoloogiate ja süsteemide, teenuste ning toodete standardimine. Lisaks veeohutuse tagamise ja vetelpäästega seotud tootete ja teenuste standardimine.

Komitee registreerimine sai alguse huvist hakata peegeldama Euroopa komitee CLC/TC 79 “Alarm system” ning CEN/TC 439 “Private security services” tegevust ning panustada Euroopa standardite väljatöötamisse. Lisaks hakkab Eesti komitee peegeldama veel järgmised Euroopa ja rahvusvahelisi komiteesid: CEN/TC 162 “Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets“, CEN/TC 391 “Societal and Citizen Security“, ISO/TC 145/SC 2 “Safety identification, signs, shapes, symbols and colours” ja ISO/TC 292 “Security and resilience

Uue komitee registreerimisavalduse esitasid ühiselt MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, OÜ ETEL Koolituskeskus, G4S, USS, Siseministeerium, MTÜ Kinnisvara Korrashoiu, OÜ Telealarm ja MTÜ Eesti Vetelpääste Selts. Komitee esimeheks valiti MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liidu esindaja Andre Lilleleht ja sekretariaadiks OÜ ETEL Koolituskeskus, sekretäriks Marina Vaino.

Tehnilise komitee tegevust reguleerib EVS Juhend 6 ning osalemishuvi korral on võimalik komiteega liituda avalduse esitamisel.

Standardikeskuse kontaktisik lisainfo saamiseks on Mihkel Siitam