fbpx

Ka jõulude ega aastavahetuse ajal ei hüüa õnnetus tulles

Pühademeeleolus olles kipuvad inimesed tihtipeale hooletuks muutuma ja ohutuse unustama. USS Security Eesti aitab meelde tuletada, kuidas pühad turvaliselt mööda saata.

Majast lahkudes peavad küünlad, kaminad ja teised lahtise tule allikad olema kustutatud. Küünlad tuleb asetada tulekindlale alusele ning süttivatest materjalidest ohutusse kaugusesse. Koduloom (näiteks kass) võib lauale või riiulile hüpates küünla ümber ajada. Tuppa toodud kuuse ehtimiseks, olgu see looduslik või plastist, soovitab USS Security Eesti kasutada eelkõige elektriküünlaid ja muid seesuguseid jõulutulukesi. Seejuures tuleb aga veenduda, et nende lambid ja juhtmed oleksid terved ja töökorras ning et vooluvõrk poleks üle koormatud.
Päris palju õnnetusi juhtub jõulude ja aastavahetuse paiku ka sellepärast, et süttib pliidile unustatud toit. Seega manitseb päästeamet mitte jätma jõulutoitu ahju ega pliidile ilma järelevalveta.

Hädavajalik ja ühtlasi kohustuslik on paigaldada koju suitsuandur. See annab olenevalt seadistusest ja mudelist kas USS Security häirekeskusele või teie telefonile kümne sekundi jooksul tulekahjust märku.

jõulu küünlad

Teine pühadeaegne õnnetuseallikas on ilutulestik.

Pürotehniliste toodete ostmisel ja kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele nõuetele.

  • Ostke pürotehnilisi tooteid ainult vastavat luba omavast müügikohast. Ärge ostke seda laadi tooteid turult ega mõnelt suvaliselt isikult tänaval.
  • Hoidke tooteid kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.
  • Enne kasutamist kontrollige, ega tootel ole mehaanilisi vigastusi. Defektne toode tagastage müüjale.
  • Valige toote kasutamiseks sobiv aeg ja koht, arvestades seejuures nii öörahu, ilmastikuolusid kui ka seda, et toode paikneks inimestest, hoonetest ja sõidukitest ohutus kauguses.
  • Ärge korraldage ilutulestikku alkoholijoobes.
  • Ärge visake toodet tulekoldesse ega inimeste või loomade suunas.
  • Kasutage toodet üksnes kasutusjuhendis ette nähtud viisil (arvestage ohumaad, süütamise viisi, vanusepiirangut).
  • Raketi süütamisel ärge hoidke seda käes ega kummarduge selle kohale.
  • Kui toode süütamisele ei reageeri, oodake mõni hetk, enne kui selle üles korjate. Ärge jäta seda maha vedelema ega visake prügikasti, vaid tagastage müüjale.

Iga toote peale on märgitud, kui kaugel see peab asetsema majadest, inimestest, autodest ja muudest objektidest, et selle kasutamine oleks ohutu. Mõnikord ei osata arvestada, et pulga otsas olevad raketid peavad lendama üles koos pulgaga. Kui pulk maasse kinni lüüa, siis plahvatab rakett maa peal. Pulgaga rakette soovitame õhku lasta kas pudelist või torust, olenevalt raketi suurusest.

Suure raketi puhul ei ole mõtet kasutada pudelit (nt šampusepudelit), sest see võib ümber kukkuda ja rakett hakata mööda maad läheduses viibivate inimeste poole lendama. Suure raketi puhul tuleks laskmiseks valida toru.

Klientide hulgas on kõige populaarsemad sellised tooted, kus on mitu lasku kokku ühendatud ja ühe süütamisega saab need kõik taevasse kõmmutada. Nende toodete puhul tuleb jälgida, et raketikimp oleks toestatud ega kukuks ümber. Loomulikult tuleb hoolikalt valida ka koht, kus tulevärk taevasse lasta.

Kolmas aastavahetusel tavaline õnnetuste liik ei ole seotud mitte tulega, vaid alkoholiga ning inimeste ülevoolava tuju ja tähelepanematusega. Autoga sõites järgige alati liiklusreegleid, võtke arvesse tee- ja ilmastikuolusid ning kaaluge võimalikke ohte. Kandke hoolt selle eest, et autoroolis istuks kaine juht. Jalakäijad peavad arvestama sellega, et nad oleksid pimedal ajal võimalikult hästi nähtavad: valgustamata teel näeb jalakäija sõidukit juba väga kaugelt, juht aga jalakäijat alles siis, kui temani on jäänud loetud sekundid.

Helkuriga jalakäijat on näha tunduvalt kaugemale ja tänu sellele on õnnetuseoht oluliselt väiksem. Pimedal ajal on helkur jalakäija parim abimees. Valgustamata teedel liikudes tasub peale helkuri kanda ka erksavärvilisi riideid, helkurvesti või laternat. Eriti head on riietele kinnitatud helkurribad. Nii ehk naa tuleb sõidutee lähedal sportides või muidu lustides olla ettevaatlik.

Selleks et jõulukuu mööduks kõigile rahulikult ja turvaliselt, ootab politsei inimestelt toetust ja mõistlikkust, sest nii enda kui ka teiste heaolule ja tervisele mõeldes saab igaüks ise juba palju ära teha.