Kampaaniareeglid

USS Security kampaaniareeglid

 1. Kampaania „USS Security koduohutus 6 kuud tasuta“ (edaspidi kampaania) leiab
  aset perioodil 03.09.2019 kuni 31.10.2019.a. Kampaania viib läbi USS Security Eesti
  AS, asukoht Roseni 12, 10111 Tallinn (edaspidiUSS Security).
 2. Kampaania läbiviimise kord on toodud käesolevates reeglites. USS Security otsused
  kampaania läbiviimisel on kampaanias osalejate jaoks lõplikud ja kohustuslikud.
 3. Kampaanias osalemiseks tuleb sõlmida USS Security´ga tehnilise valve
  kombineeritud teenuse leping, mis sisaldab ka valveseadmeid.
 4. Valveteenuse leping sõlmitakse tähtajatult, lepingu saab lõpetada igal ajal, teatades
  lõpetamisest kirjalikult ette 6 kuud.
 5. Kampaania raames sõlmitud valveteenuse lepingutele kehtib kuue kuuline
  valveteenuse ning seadmete rendi kuumaksu vabastus.
 6. Kauba tellimisel DPD pakiautomaati edastab USS Security kauba pakiautomaadi
  kaudu kliendile tasuta.
 7. Kampaanias osaleja kohustub kauba 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul
  pakiautomaadist vastu võtma, misjärel läheb USS Security´lt ilt kliendile üle varaline
  vastutus kauba eest.
 8. Kampaanias osalejal on kohustus transpordi käigus kauba riknemise korral pöörduda
  logistikafirma poole, saates vabas vormis avalduse aadressile info@dpd.ee .
  Avalduses peab ära tooma probleemi kirjelduse ja lisama pildid defektist.
 9. Pretensioon võetakse vastu ning menetluse aeg algab, kui kampaanias osaleja on
  esitanud vajaliku informatsiooni toote defekti olemuse kohta (juhul kui kauba
  vastuvõtmisel väliseid vigastusi ei olnud võimalik tuvastada).
 10.  Kampaania soodustuse lunastamiseks peab valveteenuse leping olema sõlmitud
  kampaania läbiviimise ajal hiljemalt 31.10.2019 ning valveseadmete paigaldus ja USS
  Security juhtimiskeskusega ühendamine peab olema võimaldatud hiljemalt
  30.11.2019.
 11. Kui klient soovib esimese 12 kuu jooksul kampaania raames sõlmitud valveteenuse
  lepingu etteteatamistähtaega järgimata lõpetada, tuleb tal tasuda kampaania raames
  USS Security´lt saadud hinnasoodustus ja tagastada valveseadmed ning kanda
  muud valveteenuse lepingust tulenevad kohustused.
 12. Kauba tagastamisel saab klient selle tagastada lähimasse DPD pakiautomaati. Kauba
  tagastamise kulu kannab klient. Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele.
  Kaup tuleb tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, ei tohi olla
  rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid).
 13. Kampaania raames valveteenuse lepingu sõlminud klientidele muid lisasoodustusi ei
  rakendata.
 14.  Kampaanias osalemise eest saadud soodustusi ei maksta välja rahas ega asendata
  teiste soodustustega.
 15.  Kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania
  läbiviimiseks ja kampaanias toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus.
  USS Security ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgil ega edastata neid kolmandale
  isikule.
 16.  Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, USS Security´le enda
  kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude
  ebaõnnestumiste korral (nt USS Security´l ei õnnestu kampaanias osalejaga kontakti
  saada, kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele ligi
  pääseda), mis ei ole tingitud USS Security süüst, ei vastuta USS Security
  kampaanias osaleja kampaania soodustusest ilmajäämise ega muu negatiivse
  tagajärje eest.
 17. Kõik kulud, mis kampaanias osalejal tekivad seoses kampaanias osalemisega ja
  soodustuste kasutamisega, kannab kampaanias osaleja.
 18. USS Security ei vastuta kampaanias osalejatele ja/või kolmandatele isikutele
  kampaanias osalemisega ja/või soodustuse kasutamisega tekkida võivate võimalike
  kahjude eest.
 19. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, samuti kampaaniareeglite
  olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel on USS Security´l
  ühepoolne õigus katkestada kampaania ja/või jätta soodustused välja andmata,
  teatades sellest koheselt oma kodulehel www.uss.ee .
 20. USS Security´l on õigus käesolevaid kampaaniareegleid ühepoolselt muuta või
  parandada, samuti igal ajal kampaania ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest
  oma kodulehel www.uss.ee .
 21.  Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi
  seadustest.
 22.  Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata
  kirjalikult märksõnaga ”USS Security koduohutus 6 kuud tasuta ” USS Security
  postiaadressile Roseni 12, 10111 Tallinn või meiliaadressile
  klienditeenindus@uss.ee .
 23.  Lisainformatsiooni kampaania kohta saab telefonil 619 1999 tööpäeviti kell 09:00-
  17:00, e-posti aadressil myyk@uss.ee või veebiaadressil www.uss.ee .

Keskuste kontaktid

Tallinn

Tartu

Jõhvi

Pärnu

Rakvere

Haapsalu

Juhtimiskeskus 24

619 1899

Üldkontakt

619 1899

uss@uss.ee

Roseni 12, Tallinn, Eesti

Klienditeenindus

619 1999

E-R 8:30-17:00


©2019 USS Security Eesti AS