Kampaaniareeglid

USS Security kampaaniareeglid

 1. Kampaania „Iseteenindusse sisselogimine“ (edaspidi kampaania) leiab aset perioodil 09.07.2020 kuni 31.08.2020.a. Kampaania viib läbi USS Security Eesti AS, asukoht Roseni 12, 10111 Tallinn (edaspidi USS Security).
 1. Kampaania läbiviimise kord on toodud käesolevates reeglites. USS Security otsused kampaania läbiviimisel on kampaanias osalejate jaoks lõplikud ja kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania perioodi ajal sisse logida USS Security Iseteeninduskeskkonda.
 3. Kampaania raames loositakse välja võitja, kes võidab omale 3 kuud TASUTA koduvalve teenust ühele kodule;
 1. Kampaanias osalemise eest saadud soodustusi ei maksta välja rahas ega asendata teiste soodustustega.
 2. Kampaanias osaleja nõustub kampaanias osalemisega enda isikuandmete töötlemisega kampaania läbiviimiseks ja selle eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus. USS Security ei kasuta isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil.
 3. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, vale- või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muu USS Security-st mitteolenevate ebaõnnestumiste korral (nt USS Security´l ei õnnestu kampaanias osalejaga kontakti saada, kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele ligi pääseda) ei vastuta USS Security kampaanias osaleja kampaania soodustusest ilmajäämise ega muu negatiivse tagajärje eest.
 4. Kõik kulud, mis kampaanias osalejal tekivad seoses kampaanias osalemisega ja soodustuste kasutamisega, kannab kampaanias osaleja.
 5. USS Security ei vastuta kampaanias osalejatele ja/või kolmandatele isikutele kampaanias osalemisega ja/või soodustuse kasutamisega tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 6. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, samuti kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel on USS Security´l ühepoolne õigus katkestada kampaania ja/või jätta soodustused välja andmata, teatades sellest koheselt oma kodulehel uss.ee.
 7. USS Security´l on õigus kampaaniareegleid ühepoolselt muuta või parandada, samuti igal ajal kampaania ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest oma kodulehel uss.ee.
 8. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
 9. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märksõnaga ” Iseteeninduse kampaania ” USS Security postiaadressile Roseni 12, 10111 Tallinn või meiliaadressile klienditeenindus@uss.ee.
 1. Lisainformatsiooni kampaania kohta saab telefonil 619 1999 tööpäeviti kell 09:00-17:00 või e-posti aadressil klienditeenindus@uss.ee

Juhtimiskeskus 24

619 1899

Üldkontakt

619 1980

uss@uss.ee

Roseni 12, Tallinn, Eesti

Klienditeenindus

619 1999

E-R 8:30-17:00


©2020 USS Security Eesti AS