Kampaaniareeglid

USS Security kampaaniareeglid

 1. Kampaania „Jõulukingitus kodudele“ (edaspidi kampaania) leiab aset perioodil 02.12.2020 kuni 20.12.2020.a. Kampaania viib läbi USS Security Eesti AS, asukoht Roseni 12, 10111 Tallinn (edaspidi USS Security).
 1. Kampaania läbiviimise kord on toodud käesolevates reeglites. USS Security otsused kampaania läbiviimisel on kampaanias osalejate jaoks lõplikud ja kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalemiseks tuleb sõlmida USS Security´ga tehnilise valve kombineeritud teenuse leping, mis sisaldab ka valveseadmeid.
 3. Valveteenuse leping sõlmitakse tähtajatult, lepingu saab lõpetada igal ajal, teatades lõpetamisest kirjalikult ette 6 kuud.
 4. Kampaania raames sõlmitud valveteenuse lepingutele kehtib kolme kuuline valveteenuse ning seadmete rendi kuumaksu vabastus.
 5. Pretensioon võetakse vastu ning menetluse aeg algab, kui kampaanias osaleja on esitanud vajaliku informatsiooni toote defekti olemuse kohta (juhtul kui kauba vastuvõtmisel väliseid vigastusi ei olnud võimalik tuvastada).
 1. Kampaania soodustuse lunastamiseks peab valveteenuse leping olema sõlmitud kampaania läbiviimise ajal hiljemalt 20.12.2020 ning valveseadmete paigaldus ja USS Security juhtimiskeskusega ühendamine peab olema võimaldatud hiljemalt 31.01.2020.
 2. Kui klient soovib esimese 12 kuu jooksul kampaania raames sõlmitud valveteenuse lepingu etteteatamistähtaega järgimata lõpetada, tuleb tal tasuda kampaania raames USS Security´lt saadud hinnasoodustus ja tagastada valveseadmed ning kanda muud valveteenuse lepingust tulenevad kohustused.
 3. Kauba tagastamisel saab klient selle tagastada lähimasse DPD pakiautomaati. Kauba tagastamise kulu kannab klient. Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, ei tohi olla rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid).
 4. Kampaania raames valveteenuse lepingu sõlminud klientidele muid lisasoodustusi ei rakendata.
 5. Kampaanias osalemise eest saadud soodustusi ei maksta välja rahas ega asendata teiste soodustustega.
 6. Kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania läbiviimiseks ja kampaanias toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus. USS Security ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgil ega edastata neid kolmandale isikule.
 7. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, USS Security´le enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (nt USS Security´l ei õnnestu kampaanias osalejaga kontakti saada, kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele ligi pääseda), mis ei ole tingitud USS Security süüst, ei vastuta USS Security kampaanias osaleja kampaania soodustusest ilmajäämise ega muu negatiivse tagajärje eest.
 8. Kõik kulud, mis kampaanias osalejal tekivad seoses kampaanias osalemisega ja soodustuste kasutamisega, kannab kampaanias osaleja.
 9. USS Security ei vastuta kampaanias osalejatele ja/või kolmandatele isikutele kampaanias osalemisega ja/või soodustuse kasutamisega tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 10. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, samuti kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel on USS Security´l ühepoolne õigus katkestada kampaania ja/või jätta soodustused välja andmata, teatades sellest koheselt oma kodulehel uss.ee.
 11. USS Security´l on õigus käesolevaid kampaaniareegleid ühepoolselt muuta või parandada, samuti igal ajal kampaania ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest oma kodulehel uss.ee.
 12. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
 13. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märksõnaga ” Jõulukingitus kodudele” USS Security postiaadressile Roseni 12, 10111 Tallinn või meiliaadressile klienditeenindus@uss.ee.
 1. Lisainformatsiooni kampaania kohta saab telefonil 619 1999 tööpäeviti kell 09:00-17:00, e-posti aadressil myyk@uss.ee või veebiaadressil uss.ee.

 

Juhtimiskeskus 24

619 1899

Üldkontakt

619 1980

uss@uss.ee

Roseni 12, Tallinn, Eesti

Klienditeenindus

619 1999

E-R 8:30-17:00


©2021 USS Security Eesti AS